Здравеопазване Образование

Награда за проекта „Храна за очите“ получи Гимназията по туризъм

Учениците от екоклуб „Силивряк“ от Гимназията по туризъм „ Д-р Васил Берон“ за пореден път участваха в конкурса „Посланици на здравето”.

Техният проект „Храна за нашите очи“ е класиран на първо място от Министерството на младежта и спорта. Конкурсът се провежда в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас и протича на две фази.

Проектът е насочен към привличане вниманието на учителите, учениците и техните родители за съхранение на доброто зрение в условията на обучение в електронна среда с помощта на продукти за хранене, както и изучаване на храните и техните компоненти,  влияещи върху здравето на очите и качеството на зрението.

В рамките на проектните дейности учениците проучиха свойствата на храната, нейните компоненти и въздействието ѝ върху здравето на очите и качеството на зрението,   идентифицираха се  знанията на учениците за храните полезни за зрението и се формира отговорно отношение към собственото здраве чрез създаване на навици за здравословен начин на живот.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Всички членове на екоклуба са от ХIIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, а техен  ментор е  Албена Иванова, учител по биология и здравно образование.