Политика

Мъстън Еминов е избран за трети мандат общински председател на ДПС Велико Търново

Мъстън Еминов получи подкрепата на 53-мата делегати, присъствали на общинската конференция в събота. В мандатната си дейност за положителни той отчете добрите  резултати на ДПС на последните избори.. Открои подобрената инфраструктура в населените места, постигната съвместно с общинските съветници от  Движението и Община Велико Търново, както и добрите отношения на ДПС с всички останали политически партии.

В новия тригодишен мандат Еминов издига за основна задача работата с младите хора. „Трябва да ги задържим в България. Имаме подготвени кадри в различните нива на администрацията и други с потенциал, които можем да насочим за реализация в различни сфери”, каза лидерът на търновската организация на ДПС. „Ще оптимизираме структурите. Ще търсим възможности за разширяване на мрежата от местни съвети, ще влезем и в населени места, където нямаме активисти. Не делим хората по етнос и вероизповедание. За нас е важно да бъдем по-близо до хората, за да им помагаме и да възстановим позициите си в изпълнителната власт на общинско ниво”, допълни Мъстън Еминов.

15 делегати за областната конференция, която ще се проведе на 15 март, излъчи търновският формат на ДПС.   С решение на общинската конференция за председател на Областния съвет на ДПС ще бъде предложен досегашният му ръководител Гюнай Далоолу. На областната конференция за лидер на ДПС се очаква да бъде издигнат отново Мустафа Карадайъ.

 

 

Снимка – Фейсбук