Култура

Музеят ще получи финансиране по програма „Помощ за книгата“ на МК

Регионалният исторически музей във Велико Търново ще получи финансиране  от Министерството на културата за издаване на книгата „NICOPOLIS AD ISTRUM: Централният площад на римския град (археологически проучвания 1987-2017)” на доц. д-р Павлина Владкова. За нея ще бъдат отпуснати 1 500  лв. частично за печат, информират от държавното ведомство.

Известният великотърновски писател Владимир Шумелов също е одобрен. Той ще бъде подпомогнат със сумата от 1 000 лева. Тя ще е за книгата му „Вечности. Великотърновска поетична антология от края на XX и началото на XXI век” на Издателство „Огледало“.

В конкурсната сесия по програма „Помощ за книгата”, чрез която Министерството на културата подпомага финансово творчески проекти в областта на книгоиздаването, имаха възможност да участват всички издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Общо одобрените за финансиране проекти предложения от цялата страна са 149.