Икономика

МРРБ: Започва подготовка за изграждането на Северна пътна връзка с АМ „Хемус“

През 2021 г. е предвидено да започне подготовка за изграждането на интермодален терминал в Горна Оряховица, който включва и Северна пътна връзка с автомагистрала „Хемус“.

За това информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на депутатски въпрос.

Изграждането на терминала е заложено в проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България, който предстои да бъде разгледан на заседание на Министерския съвет.

Планира се изпълнението на проекта да започне през 2022 г. и да продължи до 2025 г., става ясно от отговора на министъра.

Инвестиционното намерение за изграждане на Северна тангента – връзка на общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена и Златарица с АМ „Хемус“ е обсъдено на среща при кмета на община Горна Оряховица с участието на представители на Областно пътно управление – Велико Търново още през юни миналата година, информира Аврамова и допълва, че целта е пътната връзка да поеме и пренасочи основния трафик извън общинските центрове Горна Оряховица, Лясковец и от близките села.

Идеята е началото на трасето да започва от републикански път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново при гр. Долна Оряховица, да преминава през землищата на гр. Долна Оряховица, с. Правда, с. Янтра, по някои общински пътища, по републикански път III-5003 (Полски Тръмбеш – Велико Търново) – Янтра – (Драганово – Долна Оряховица) и да се включи в път I-5 Русе – Велико Търново, на няколко километра южно от бъдещата АМ „Хемус“.

На среща в началото на ноември миналата година в Агенция „Пътна инфраструктура“ община Горна Оряховица е заявила, че има готовност да проведе процедура по цялостно изменение на Подробния устройствен план – Парцеларен план и след влизането му в сила да проведе отчуждителни процедури. Участието на АПИ ще се състои в уширение на републикански път III-5003, по който ще преминава трасето на северната тангента, след приключване на отчуждителните процедури. Всички останали дейности ще бъдат осъществени от община Горна Оряховица.