Образование

„Мост на приятелството“ градят ученици и учители по проект

„Мост на приятелството“. Така е озаглавен проект, по който през тази учебна година ще работят ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново и Обединено училище „Петко Р. Славейков“ в Джулюница. Проектът е на стойност 20 хиляди лева и се финансира от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства и от Министерството на образованието и науката, съобщи организаторът на дейностите по проекта Даниела Стоянова.

Лидерска академия е основната дейност на проекта. В нея са включени 30 ученици от IV  и  V  клас. „Академията цели обучението на деца за бъдещи лидери. Идеята е учениците да развият качества като доброволчество, инициативност, сами да се научат да организират различни кампании, да бъдат добри лидери и да помагат на своите съученици, да им  оказват помощ и подкрепа. Те ще бъдат основни двигатели на всички останали дейности, които ще реализираме по  проекта“, обясни Стоянова.

Планирани са 5 мобилности и 5 съвместни дейности. „Идеята на съвместните дейности е учениците от двете училища да се запознаят с традициите и обичаите на народите, да развият толерантност към различните, да се научат как се прави бизнес план, как да пишат мотивационно писмо и как да кандидатстват за работно място, за да бъдат добре подготвени и  да представят най-доброто от себе си, така че да бъдат одобрени и  успешно наети на работа. Основна цел на проекта е премахване на стереотипите, повишаване на икономическата грамотност и стимулиране на бизнес мислене“, допълни Даниела Стоянова.

По нейни думи най-важното е установяването на приятелство между учениците от различни етноси, създаване на интерес към изкуствата, общуване с открито сърце независимо от цвета на кожата или религията.

С проекта се предвижда и повишаване на педагогическия капацитет на учителите за работа в интеркултурна среда, както и за обучение на деца с различни възможности.

„Мост на приятелството“ е втори съвместен проект на ОУ „Бачо Киро“ и Обединено училище „Петко Р. Славейков“.