Образование

МОН намалява и преструктурира приема на студенти в държавните висши училища

70-72 на сто от завършващите средно образование ще бъдат приети в държавни висши училища за учебната 2019/20 г. Това е с 10 на сто по-малко спрямо предходните години, когато 80-85 на сто от дванайсетокласниците постъпваха в университетите, съобщи във Велико Търново просветният министър Красимир Вълчев. По негови думи приемът не само се намалява, но и преструктурира. В някои професионални направления като инженерните и педагогическите той се увеличава. „Демографският проблем мина през училищното образование и доведе до закриването на 700 училища. Сега влиза в системата на висшето образование и закриването на специалности става неизбежно”, каза Вълчев. Според него висшите учебни заведения трябва да се настроят да работят с по-малко студенти, но с по-високо финансиране.