Образование

МОН и синдикатите се разбраха за по-високи заплати на университетските преподаватели

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и представители на синдикалните организации във висшето образование постигнаха съгласие за разпределянето на предвидените със Закона за държавния бюджет за 2023 г. средства за увеличението на заплатите на университетските преподаватели.

Това се случи на среща в МОН, на която присъстваха председателите на Национален браншов синдикат Висше образование и наука към КНСБ и Синдикат Висше образование към КТ Подкрепа – проф. Лиляна Вълчева и доц. Валери Апостолов, както и Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“ в министерството.

По време на разговорите беше постигната договореност за приемлив вариант на разпределение на средствата за ръст на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, за да може за започне изплащането им. До края седмицата средствата ще бъдат преведени на университетите. Те са в размер на 16 млн. лв. и се предоставят на 33 държавни висши училища, в които преподават общо 12 436 преподаватели, от които 2 401 са асистенти. С тези средства се обезпечава и 20% увеличение на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища – асистент. Така, асистентската заплата нараства от 1500 на 1810 лв., считано от 1 август 2023 г.

Министър Цоков отново подчерта, че важна политика на МОН е приоритетното увеличаване на заплатите на най-младите академични преподаватели – асистентите. Като резултат е постигнатото увеличение на асистентската заплата с 310 лева. За сравнение през 2022 година заплатите на асистентите са повишени с 200 лева (от 1300 на 1500 лева) при по-голям финансов ресурс от 20 мил лева.

В процеса на вземане на решения е важно да се чува гласът и мнението на всички ангажирани страни. Именно такъв е подходът на министерството и при вземането на стратегически решения в сектора на висшето образование. Така в името на добрия социален диалог и плурализъм, МОН инициира серия от срещи с представителите на висшите училища, Съвета на ректорите и синдикалните организации в областта на висшето образование за обсъждане на справедливото разпределение на допълнителните средства.