Образование

Модернизираха три специализирани кабинета в СУ „Владимир Комаров“ по проект

Средно училище ,,Владимир Комаров” спечели и реализира проект ,,Изграждане на интерактивен STEM център с виртуална лаборатория”. Благодарение на него се модернизираха три специализирани кабинета – „Биология”, „Химия” и „Физика”. В тях е обособено съвременно интерактивно пространство за работа. Кабинетът по биология вече разполага с интерактивен дисплей и с мобилна станция за виртуална и добавена реалност zSpase®, а кабинетите по физика и химия са оборудвани с интерактивни дъски от ново поколение. С образователния софтуер MozaBook Classroom, който предлага богато учебно съдържание под формата на 3D модели, симулационни приложения, образователни видеа, изображения други дигитални ресурси, часовете по природни науки ще се превърнат в истинско приключение. Станцията за виртуална и добавена реалност zSpase® пък предоставя възможност за интерактивна изследователска дейност със своите 3D холограми на части от човешкото тяло, на различни анатомични системи, клетки, отделни органи, животни, растения, астрономически обекти. Учениците могат да взаимодействат с виртуални 3D холограми в реално време. „Със zSpace®, учениците имат възможност да разглеждат виртуални обекти, сякаш са реални. Това е е единствена по рода си тип образователна технология, която е предназначена за нуждите и потребностите на образованието в 21 век, особено в STEM направлението. Нашият център е място, което реализира концепцията за иновативна образователна среда и използване на най-нови интерактивни технологии за обучение“, коментира училищният директор Янаки Лазаров.