Здравеопазване

В МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ обучаваха специалисти по здравни грижи

Началникът на ОАИЛ във великотърновската болница – д-р Сибила Маринова, изнесе лекция пред професионалистите по здравни грижи в голямата зала на здравното заведение. Темата на семинара беше „Кардиопулмонална ресусцитация“. На обучението присъстваха представители от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, МБАЛ „Свети Иван Рилски“, СБАЛК, КОЦ и студенти от филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново.

Д-р Маринова проведе и практическо обучение, в което участие взеха и присъстващите. Събитието приключи с тест за получаване на удостоверение с кредитни точки. „Изключително приятно ме изненада пълната зала и големият интерес. В края участниците решиха тест, от който стана ясно, че са слушали внимателно“, сподели д-р Сибила Маринова след лекцията.