Здравеопазване

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ подкрепя Световната седмица на кърменето

Отбелязваме Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Мотото на Световната седмица през 2021 г е: „Защитата на кърменето: споделена отговорност“. Нейна основна цел е да фокусира общественото внимание върху кърменето като естествено човешко право, което трябва да се зачита, защитава, спазва и насърчава.

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново също подкрепя тази инициатива.

Екипите на родилно и неонатологично отделение подкрепят майките още от първите минути след раждане да кърмят своите деца. Практика, която е изключително важна и цели да помогне на майките и техните бебета.

Искаме да насочим още вниманието на обществото върху факта, че успехът на кърменето зависи не само от действията на двойката майка-бебе, но и от подкрепата и действията на семействата, общностите, хората, които взимат политически решения, здравните системи, работодателите, гражданските организации, медиите. Защото всички в обществото имат съществена роля за изграждането на благоприятна среда за кърменето, в която то да не е екзотичен избор, а социокултурна норма.

Пандемията COVID-19 повлия върху кърменето в две посоки: от една страна, оставайки вкъщи, родителите са имали повече време да се съсредоточат върху грижите за бебетата си; но от друга страна, в много страни, включително и в България, майките и бебета оставаха разделени в следродилните отделения въпреки препоръките на СЗО те да остават заедно, защото кърменето е не само безопасно, но и предотвратява високата неонатална смъртност.

Ограниченият достъп до консултации и подкрепа за кърмене в следващите периоди на кърменето поради претоварените здравни системи и изискванията за социална дистанция също въздействаха силно негативно.