Култура Образование

Млади хора дискутират „културата на спомените“ в международна среща

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм и Клуб „Приятели на ООН“ към Общинския детски комплекс в старата столица, студенти от ВТУ участваха в международна виртуална среща, в рамките на проект „Обединена Европа“, финансиран по програма Европа за гражданите. Млади хора от България, Германия и Полша коментираха „културата на спомените“ и тяхното използване в съвременното историческо съзнание. Устната история е средство, метод за възпроизвеждане на действителността чрез речта на очевидци и участници в събития въз основа на техните лични спомени, при което те не са препредадени, а са съхранени в паметта на живия човек. В интерактивна игра, младите хора търсиха политическите импликации на историческото съзнание относно промени и опасности в общоевропейския път на развитие.

Проектът цели да ангажира млади хора в разговор между поколенията за историческия, политическия, социалния и културния фон на германското и европейско обединение както и за  интеграцията и нейните ефекти върху днешните реалности. Младите хора ще запишат 10 интервюта със свои съвременици и тяхната „история на спомена“ за 1990г. В рамките на проекта ще се проведат пет транснационални срещи във Велико Търново, Варшава, Лил, Будапеща и Берлин, в които ще се обсъждат основните идеи на европейската интеграция и ще се търсят импликации върху живота в Съюза.

Водеща организация по проекта е Европейска академия – Берлин, а партньор от българска страна – Европейски информационен център – Велико Търново.