Политика

Младежкото обединение на БСП утвърди ново Оперативно бюро

Ново оперативно бюро на Младежкото обединение на БСП във Велико Търново беше утвърдено след избора на нов председател в края на март. В състава влизат десет души. За заместник на председателя Михаил Михалев беше определен историкът Михаил Стойчев. Секретар на Младежкото обединение е транспортният специалист и преводач Симона Лазарова.

За връзка с медиите ще отговаря младият политолог Атанас Аджемов, а контактите със средите в Алма матер ще бъдат осъществявани от студентката Радина Попова. За организацията на мероприятията  Младежкото обединение ще разчита на политолога Елена Вълчева, а контактите с НПО бяха поверени на експертът по човешки ресурси Паулина Петрова.  В ресор „Културни дейности“ ще работи студентът Марио Иванов, а  със „Социална политика“ се заема Светлана Бояджиева, която е докторант по икономика в УНСС и Свободния университет в Брюксел и работи в сферата на частния бизнес.  За връзката с институциите ще отговаря младата изпълнителка и музикален педагог Розалия Желязкова.