Култура

Младежки фестивал стартира през септември

Фестивалът „България обича младите! #ЗаЕдно„, който ще се проведе от 6 до 8 септември във Велико Търново, се организира от Сдружение „А-ТЕАМ“ с любезната финансова подкрепа на Министерството на младежта.  Събитието е насочено към всички младежи на възраст от 15 до 29 г., които имат желание да споделят своето мнение и да бъдат част от промяната на обществото у нас. Всеки, който има готовност да се включи, следва да напише кратко мотивационно писмо до 150 думи и и да изпрати свое CV на имейл mladejki.festival@gmail.com до 15 август. Тези, които все още не са навършили пълнолетие, следва да приложат декларация от родител за съгласие за участие.
Организаторите обещават фестивалът ще бъде изпълнен с много изненади, арт-пространства, и динамична работа по важни за младите хора теми, така че техният глас да бъде чут.
Основните цели на инициативата са:

Предоставяне на възможност за качествено младежко включване и участие в процесите
по разработване на политиката за младите хора;
Личностно развитие и подпомагане активната роля в гражданското общество на преките участници в проектните дейности;
Идентифициране на нуждите и предизвикателствата пред младото поколение в България които да бъдат пряка препоръка в рамките на бъдещата Национална стратегия за младежта след 2020 г.

Всички разходи по участието на тези, които ще готуват в Историческата и духовна столица на България, ще са за сметка на организаторите. Събитието се организира по проект Национална кампания за превенция на агресията – Младежки фестивал „БЪЛГАРИЯ ОБИЧА МЛАДИТЕ“ #ЗаЕдно!“, с номер НПИМД-Н2-089/2019 г., финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, Министерството на младежта и спорт.