Образование

Младежки срещи в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”

Езиковата гимназия  “Проф. д-р Асен Златаров“ бе домакин на младежки срещи в рамките на проекта „Заедно с избирателите“, финансиран по програма „Европа за гражданите“. Проектът е насочен към активно младежко поведение в контекста на предстоящите през 2019 година европейски избори. В дискусиите участваха представители на Хърватия, Полша, Швеция, Латвия, Франция, Чехия, Гърция и България. Учениците са били запознати с  приоритетите за развитие на Европа, с младежките политики и младежкото участие в тях във всяка една от държавите, партньори в проекта и са приели програма за  бъдещи действия.

Втората работна среща ще се състои от 4 до 8 декември в град Краков, Полша. На нея ще присъстват дванайсетокласничките Саша Йонова, Серафима Симеонова и Силвена Стоянова.

Възпитаниците на училището са включени в проекта по покана на доц. Теодора Калейнска, ръководител на центъра „Европа директно” във Велико Търново