Любопитно

Младежки конкурс ще отличи проекти за сътрудничество и единение в ЕС

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, които демонстрират практически примери за сътрудничество и единение между младите хора в Европа. Крайният срок за кандидатстване за 2020 г.

Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 28 проекти се определят най-добрите три. Наградите на победителите ще се връчат на церемония в Аахен, Германия, през май 2020 г., на която ще бъдат поканени представители на всички проекти, избрани на национално ниво.

Проектите трябва да отговарят на следните условия:

•    да утвърждават разбирателството в Европа и по света;
•    да спомагат за развитие на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
•    да служат като образец за младите хора в Европа;
•    да предлагат практически примери за това как европейците могат да живеят заедно като единна общност.

За информация и въпроси можете да отправите запитване на имейл ECYP2020@EP.europa.eu.