Денят

Младежки конкурс „Заедно срещу антициганизма” организира ФРИГ

Младежи на възраст от 13 до 25 години да изпращат свои снимки и есета на тема „Заедно срещу антицигнизма в България“ до края на март. Тази покана отправят организаторите на конкурса от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Той се провежда в рамките на проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“, съ-финансиран е от Европейския съюз по програма „Права, равенство, гражданство“.Мероприятието цели да повиши чувствителността към проявите на дискриминация срещу етноса и се реализира в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“. Десетки снимки и есета вече са изпратени до организаторите, тяхната идея е до съберат една галерия от фотоси, която впоследствие да бъде представена чрез пътуваща изложба в страната.

„И в момента тече кампания, чрез която показваме различни хора от ромския етнос, успели да преодолеят стигмата в обществоно ни, че са необразовани и неангажирани в каквито и да е било инициативи. До сега сме споделили три истории – тази на Ева Загоранова, момиче от ромската махала в Лом, която тази година завърщва журналистика, на Мирослав, току що дипломиран лекар и на Галя, която завършва докторантура „Трудова терапия”. Всички те са белег за това, че ромите не отговарят на генерализираната представа на обществото. Нашият конкурс в отговор на това, очакваме да чуем визията на младежите на тема „Антициганизъм” и преодоляването на стереотипите за ромите в България”. Това сподели за Общинското радио Илияна Николова, директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

И в момента партньори не липсват, но като едни от най-важните съдружници Илияна Николова определя учителите. През изминалата година преподаватели от 17 града в страната преминаха обучение за работа за противодействие на антициганизма, отделно в събитието са се включили и много младежи. „Учителите са най-верният посланик на идеята. Те са хората, които по най-добрия начин могат да влияят на нагласите на младежта. Вярвам, че следващото поколение, което ще гради страната знаят, че антициганизмът няма място в българското общество, че всъщност сме тук, за да живеем заедно”, коментира Николова.

Много граждански организации вече прегръщат тази идея и организират културни събития в различни градове.  Със средствата на изкуството и спорта те целят представят инициативата по един по-различен и по-естествен за младите хора начин. „Точно в културата и изкуството сме наистина близки, има много неща които ни обединяват, дори различията, които имаме е добре да се познават”, споделя още директорът на фондацията.

Повече подробности за конкурса може да намерите на сайта на Работилница за граждански инициативи.