Образование

Младежкият дом във Велико Търново предлага дистанционни творчески и обучителни форми

 Дистанционно обучение за участниците в творчески и обучителни форми за работа с деца и младежи организира Младежкият дом във Велико Търново, информират директорът Румен Петров.

Ателието по керамика и изобразително изкуство с ръководител Гергана Пенова предлага работа на платформата klassroom, като възможност за индивидуални и групови видеоуроци и задания. Преподаватели от класовете по цигулка към Детската музикална школа – Веселин Върбанов и Милена Байнова, осъществяват on-line занимания. Такива се провеждат и с участници в Балетна формация „Virdjinia balet“ с ръководители Виргиния, Сергей и Мария Казарини. Предстои организиране на онлайн занимания и за ДВГ „Пеещи камбанки“ с ръководители Тодорка и Владимир Габрови.