Денят

Миротворците от първата мисия в Камбоджа учредяват в Търново сдружение „Сини каски”

Сдружение „Сини каски“ ще учредят в събота, 9 февруари, от 13:00 ч. във  Велико Търново част от участниците в първата миротворческа мисия към ООН на Българската Армия в Камбоджа. Първата мисия на военните ни дава 10 жертви и десетки ранени.

В ДКС „Васил Левски” инициативната група ще създаде Сдружението „Сини каски”, като сред целите му са признаване на статут на ветерани на участниците в мисията; подпомагане на членовете на сдружението; разясняване на целите на миротворческите операции и в частност на тази мисия; връзка със сродни организации; както и военно-патриотична и възпитателна дейност.