Образование

Министърът на образованието идва на двудневен форум във Велико Търново

Вторият форум на младите педагогически специалисти под наслов „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно“ ще се проведе от 16-ти до 18-ти юни във Велико Търново. Проявата се организира от „Сдружение за образователни инициативи 19“ при ОУ „ Бачо Киро“ в Старата столица със съдействието на Регионалното управление на образованието и община Велико Търново. Във форума ще се включат млади педагози от областите Велико Търново и Ловеч, като ще се обсъждат предизвикателствата, пред които са изправени учителите при постъпването им на работа в системата на образованието.

През първия ден участниците ще бъдат включени в уъркшоп. Те ще дискутират в малки групи и ще се опитат да изведат кратки тези и добри практики за справяне със следните проблеми:

„Писмо в бутилка“ (Младият учител и администрацията, документацията и институциите)

„Ти накъдето отиваш, аз от там се връщам“ (младият учител и по-опитните колеги)

„Черно на бяло“ (от университета до класната стая – очаквания, нагласи и реалност)

„С бели маратонки и изтъркани джинси“ (взаимодействие на младия учител с ученици)

„Учи, мама, та да сполучиш“ (квалификация и акредитация на младия учител)

„И ние Ги обичаме“ (взаимоотношенията на младия учител с  родителската общност)

„Къде съм аз?“ (работна група от опитни гости на форума)

През втория и третия ден младите педагози ще бъдат обучавани в тема по избор от квалифицирани преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, за което ще получат един квалификационен кредит и ще представят добри практики, които са наложили в работата си. Докладите ще бъдат публикувани в сборник.

В последния ден от форума ще бъде изготвено послание, с което педагозите ще се обърнат към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който ще бъде един от официалните гости на проявата.