Култура

Министерството на културата обяви конкурс за директор на МДТ

Министерството на културата обяви конкурс за директор на МДТ „Константин Кисимов” във Велико Търново. Причината е изтичането на мандата на настоящия директор Васил Вълчев.

Кандидатите на оглавят институцията трябва да имат висше образование степен „магистър” в сферата на изкуствата или хуманитарните науки, направление „Музикално и танцово изкуство”, „Театрално изкуство” или  „Филология“.

Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Музикално–драматичен театър „Константин Кисимов” – Велико Търново и събеседване.

До 16 ноември т.г. кандидатите трябва да представят в Министерство на културата концепция за развитието на Музикално– драматичен театър „Константин Кисимов” – Велико Търново за срок от четири години. Концепцията трябва да съдържа стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година; политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал; творчески потенциал; финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;  възможности за увеличаване аудиторията на института; поддържане и подобряване на материалната база.