Социални дейности

Местният съвет на Нов съюз на пенсионерите – Велико Търново проведе отчетна конференция

Общински съвет на Нов съюз на пенсионерите – Велико Търново, с председател  Радка Маркова, проведе отчетна конференция за дейността на съюза, съвместно с Клубовете на пенсионера и инвалида в общината за изминалите 2019 и 2020 г. В събитието взеха участие 53-ма членове на организацията. На срещата бяха обсъдени идеите за реализирането на програмата с мероприятия за 2021 г. Проведе се и гласуване за избор на председател и състав на членовете, представляващи организацията на областно и национално ниво. Конференцията уважи  Стефан Стефанов – заместник- председател на Централен съвет на Нов съюз на пенсионерите.

Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново поздрави участниците и представи добрите практики, реализирани от Общината в подкрепа на хората в надтрудоспособна възраст и хората с увреждания.

От своя страна Радка Маркова изрази признателност за дългогодишното партньорство и подкрепа  на Община Велико Търново и на екипа на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“.