Общински съвет

Местният парламент одобри изграждането на пешеходен надлез на ул. „Магистрална”

Великотърновските общински съветници одобриха предложението на общинска администрация за обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти и проектиране на частичен ПУП – План за изменение на регулацията за реализиране на техническото съоръжение. С това местният парламент даде зелена светлина за изграждането на пешеходен надлез на ул. „Магистрална”. Средствата за съоръжението са заложени по проекта за интегрирания градски транспорт, за който са осигурени 10,8 млн. лв. по ОП “Региони в растеж”.
Над главния път е предвидено изграждане на стоманена пасарелка, съобразена с изискванията за ползване от инвалиди. Достъпът до нея ще се осигурява от две асансьорни и две стьлбищни клетки, а дължината на надлеза ще е около 50 м. Надлезът ще е покрит за предпазване на преминаващите от неблагоприятните атмосферни условия, ще има и вътрешно осветление. Съоръжението ще е разположено върху територии, които са общинска собственост.

От 300 000 лв. до 1 000 000 лв. може да струва изграждането на пешеходния надлез над ул. “Магистрална”, която свързва двете градски зони – ул. “Н. Габровски” и кв. “Бузлуджа” във В. Търново. Цената зависи от това каква ще бъде самата конструкция, изграждането на подходите и допълнителните съоръжения. Точната сума ще стане ясна при изработването на работния проект, обясни инж. Динко Кечев, шеф на дирекция Устройство на територията.