Общински съвет

Местен бизнесмен купува Стамболовия хан

Хилендар Тодоров е депозирал искане в община Велико Търново да купи парцела на ул. „Стефан Стамболов” във Велико Търново, в който попада Стамболовия хан.

Бизнесменът притежава около 53 кв.м от общия терен от 512 кв.м. Останалите 459 кв.м са собственост на общината, а Тодоров е пожелал да ги купи. За прекратяването на съсобствеността той ще трябва да заплати 199 000 лв. без ДДС, както и всички присъщи разходи по сделката.

Стамболовият хан отдавна се руши. Хилендар Тодоров не изяснява какмвви са инвестиционните му намерения, само е подчертал в искането си, че те са от изключителна полза за развитието на града.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане на заседанието на Великотърновския общински съвет следващата седмица.