Образование

„Месец на кариерното ориентиране“ стартира в област Велико Търново

Стартира  „Месец на кариерното ориентиране“ под мотото „Избирам моето бъдеще!” . Кампанията се организира от Регионалното управление на образованието, Центъра за кариерно развитие и община Велико Търново. Основната ѝ цел е насочване на учениците към подходящата професия и осъществяване на връзка между образователните структури и бизнес сектора. Събитието бе официалното открито в Общинския детски център. Инициативата ще се проведе през месеците април и май и ще запознае учениците с различните професии, ще се провеждат викторини, конкурси, състезания и  други инициативи, подпомагащи избора на професия.

По програмата вече се провеждат открити уроци в различни училища. „Искаме да помогнем на учениците от 7 клас да изберат подходящо място за кандидатстване. В „Месец на кариерното ориентиране“ влизат част от над 211 инициативи, свързани с професионалното обучение на учениците от областта. След приключването им на 30 май ще организираме кръгла маса заедно с участниците за отчитане на постигнатите резултати”, съобщи инж. Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието във Велико Търново.

„Приемете моите най-искрени поздравления по повод отриването на Месец на кариерното ориентиране под мотото „Избирам моето бъдеще“ ! Интересът към различните професии трябва да се провокира по атрактивен начин у децата. Пред нас като държавници и родители стои един  дълъг и сложен процес, в който всички ние имаме своята роля. Една от задачите ни е да разкрием потенциала, който притежава област Велико Търново, за да дадем повече възможности за развитие и избор на бъдеща професия на завършващите  училище и университет. Приветствам усилията, които се полагат в тази насока и давам своята подкрепа за всички инициативи, насочени към младите хора и тяхното бъдеще в  региона“, каза заместник- областният управител инж. Детелина Борисова.
Официални гости на събитието бяха инж. Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието във Велико Търново , Христо Захариев, директор Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество“ в Община Елена, Румяна Кузева, началник на отдел „Образование“в Община Свищов,  Анелия Пейчева, директор на Център за подкрепа за личностно развитие.

Диана Колева