Образование

Меморандум за сътрудничество подписаха Комисията за защита от дискриминация и ВТУ

Меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха в столицата доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията, и проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на вуза. На сключването на меморандума присъстваха още Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, Сабрие Сапунджиева, член на КЗД, и доц. д-р Цвета Маркова, ръководител на катедра „Национална сигурност“ към университета.

Страните по меморандума декларираха  желанието  си за сътрудничество, което включва съвместна дейност, методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики. Желанието на страните е съвместната дейност да включва провеждане в КЗД на практическо обучение и на стажове на студенти от университета; поддържане на официални и неофициални контакти за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството.