Образование

Международна конференция „Философия и критическо мислене”

С научна конференция Философският факултет на Великотърновския университет ще отбележи Международния ден на философията – 21 ноември. „Философия и критическо мислене” е темата на форума. Празникът се чества от 2002 година по инициатива на ЮНЕСКО.  „Целта  е   да се насърчат  дискусиите за значимостта на философията в регионални контексти и да се стимулира глобалното сътрудничество за посрещане на предизвикателствата на принудителната миграция, радикализацията, социалните дисбаланси, технологичните и екологичните рискове”, поясни зам.-ректорът на Университета проф. Вихрен Бузов. Конференцията е с международно участие. С доклади ще се включат преподаватели от университетите в Крайова и Букурещ. Свои аргументи по темата ще представят и възпитаници на факултета, които в момента са докторанти в Института по изследване на обществата и знанието към БАН.

„Идеята е  чрез инструментите на критическото мислене да се обсъдят най-тежките проблеми пред човечеството, да се потърсят евристични решения, да се покаже, че философията не е кабинетна наука, а може да дава практически съвети и да развива ценностите, които възпитават добри граждани в условията на демокрация”, допълни проф. Бузов.

Конференцията ще бъде открита официално от 11,00 часа в зала 501 в Пети корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.