Политика

Междуведомствената комисия подкрепи 23 искания за финансиране

Двадесет и три искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
По време на заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия към МС, бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
Постоянната комисия  обсъди и подкрепи всички искания.  Сред тя са читалище „Надежда 1869“, църквите „Св. Никола“ във Велико Търново, „Св. Димитрий“ във Ветринци, „Св. пророк Илия“ в Момин сбор, улици в Ресен, Беляковец, основното училище в Самоводене. Гласуваните документи са изпратени в срок до Междуведомствената комисия. Заседанието беше водено от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На срещата присъстваха и заместник-областните управител инж. Детелина Борисова и Ивета Кабакчиева.