Здравеопазване Община

Медицинските общински дружества с добри резултати през 2018-а

   Четири от медицинските дружества във Велико Търново със 100 процента общинско участие приключват 2018-а с печалба. Това стана ясно на заседание на постоянната комисия по здравни и социални дейности към местния парламент. С най-голям положителен резултат от 6 000 лева е Центърът за психично здраве. Следва го Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” с печалба от 4 000 лева за изминалата година. Периодът с 3000 лева положителен резултат приключва Центърът за кожно-венерически заболявания. 2018-а с 2000 хиляди лева положителен резултат завършва Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина. С минимален отрицателен резултат от 2000 лева изминалата година приключва Комплексният онкологичен център.

  Броят на общинските легла в петте дружества е 379, а заетият в тях персонал 317 души. Преминалите болни през тези лечебни заведения през 2018 година са 10 000. Леглодните са били 87 000. Използваемостта на едно легло е 271 дни и е доста над средните за страната стойности. Лекуваните пациенти са не само от община Велико Търново, но и от страната.

Петте търговски дружества обслужват текущите си задължения и работят регулярно със вземанията си, стана ясно още на заседанието на здравната комисия към местния парламент. Тя прие отчетите на управителите и ги освободи от отговорност.