Здравеопазване Община

Медицинските общински дружества изпълняват успешно бизнес-програмите си

      Четири от петте медицински дружества във Велико Търново  със сто процента общинско участие завършват полугодието с печалба. Най-висок положителен резултат има центърът за психично здраве – 49 хиляди лева. Следва го белодробната болница „Д-р Трейман” – с 9 хиляди лева. Печалбата на кожно-венерическия център е  3 хиляди лева, а на центъра за рехабилитация и спортна медицина положителният резултат за шестте месеца е 2 хиляди лева.  С недостиг от 43 хиляди лева полугодието приключва комплексният онкологичен център. Той се дължи основно на закъсняване при изплащане на дължимите суми  от РЗОК.

Това стана ясно на заседанието на постоянната комисия по здравни и социални дейности към Великотърновския общински съвет, която прие отчета и изпълнението на бизнес-програмите на общинските медицински дружества. На заседанието й се отчете запазване на положителната тенденция в дейността им. От началото на годината те са закупили пет актива на стойност 62 хиляди лева. В тях работят 320 души, а средната работна заплата в края на юни е била 1333 лева. Общо леглата в лечебниците са 379, а преминалите през полугодието болни – 4880.