Образование

Математически турнир организира ВТУ за ученици от XI и XII клас

Факултет „Математика и информатика” на ВТУ, Регионално управление на образованието – Велико Търново и Съюз на математиците в България – Секция “Великотърновски университет” организират традиционния Математически турнир за ученици от XI и XII клас. Той ще се проведе на 10 март в корпус 3 на вуза.

 

Математическият турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас е математическо състезание, което се провежда един път годишно през месец март. Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да помогне на учениците в подготовката им за олимпиади, зрелостни и кандидат-студентски изпити. В турнира могат да участват ученици от XI и XII клас.

 

Темата е във формата на факултетския кандидатстудентски изпит “Тест по математика” за кандидатстване във ВТУ с една допълнителна задача. Примерни теми и темите от предходните турнири са публикувани на адрес http://www.math-vt.com. Желаещите да участват в турнира се регистрират online на адрес http://www.math-vt.com или на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg , като посочват: трите имена на участника, населено място, училище, клас, адрес за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика.

За участие в турнира не се заплаща такса, а крайният срок за регистрация е 7-ми март. Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те могат да ползват син химикал, черен молив, а при желание и инструменти за чертане, но нямат право да ползват никаква справочна литература или технически средства. На състезателите се предоставя справочен списък с основните формули.

 

Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на получаване. Журито подготвя и предоставя удостоверение с получената оценка на участниците от 11. и 12. клас, както и на тези, завършили предходната учебна година, които са заявили желанието си да получат документа. Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационно брокерство и дигитални медии, Педагогика на обучението по математика и информатика и Приложна математика.