Образование

Марина Мандрачелова първа запази място по акцията „Рано рани. Стани магистър 2023“ на ВТУ

При огромен интерес вчера във Великотърновския университет започна  АКЦИЯТА „РАНО РАНИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2023“. С акцията се дава възможност на кандидат-магистрите да се възползват от ранното запазване на място в една предпочитана магистърска програма с гаранции от Университета за по-късно записване.

Една от първите, възползвали се от кампанията, бе Марина Мандрачелова. Тя запази място за специалност „Социални дейности“ (платено обучение) в Стопанския факултет. През академичната 2022/2023 година Марина ще завърши първата си магистратура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Педагогическия факултет и се възползва от възможността да придобие още една специалност.

Място по акцията могат да запазят кандидати, които притежават диплома за висше образование или на които им предстои да завършат такова през 2023 г. „Рано рани. Стани магистър“ за ранно запазване ще продължи до 2 юни 2023 г. или до изчерпването на местата.

Информация относно сроковете и условията за кандидатстване ще може да намерите на уеб сайт: www.priemunivt.bg/master

За повече информация: тел. 062/618 204