Коментари

Малък е интересът към програмата „Родители в заетост” в региона

Няма сериозен интерес в Бюрото по труда във Велико Търново от безработни към програмата на социалното министерство „Родители в заетост”, сподели директорът Обрешко Нечев. Според него няма и голяма необходимост от детегледачки за семейства от региона. Според стартиралата неотдавна програма държавата ще осигурява бавачка на семейства, чиито деца не са приети в детска градина. За включване в нея търсещите работа безработни и неактивни лица следва да подадат заявление в дирекции „Бюра по труда“ към Агенция по заетостта, както и да покриват изискванията за заемане на длъжността.

По програмата могат да кандидатстват родители на деца от 0 до 5 години, а максималният период, за който могат да си наемат детегледач, а държавата да поема разходите за заплатата му е 18 месеца.Възнагражденията са в размер на минималната работна заплата. Осигурява се и допълнително възнаграждение в размер на ½ минималната работна заплата, ако детегледачът полага грижи за второ или повече деца от семейството.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone