Образование Полиция

Малчугани от ДГ „Соня“ научиха основните правила за движение по пътищата

Превантивната кампания беше проведена от служител на Пътна полиция с деца от група „Делфин“ на ЦДГ „Соня“ във В. Търново. Урокът включваше основни правила за движение по пътищата, значението на регулировчика, правилата за пресичане и светофарната уредба. С огромен ентусиазъм малките делфинчета демонстрираха познанията си по отношение на правилата за движение по пътищата и най-вече тези, касаещи пешеходците. Впечатлени бяха от необичайния си „учител“, униформата му и помощните средства, които използва в ежедневната си работа.