Образование

Малчуганите в ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново преминават на кетъринг обяд през уеб портал

ОУ „Бачо Киро“ се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за обедно хранене от кухня майка – кетъринг. Така родители ще могат да заявяват и заплащат храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен цялостното организиране на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Новата система ще даде възможност на родителите, след регистрация в електронната платформа, да поръчат училищен обяд за децата си, да го заплатят със  своята карта чрез онлайн платежна система и децата да го получат по указания график на място в училище. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Приготвянето на храната се извършва съгласно Наредба №2/20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

Обядът ще включва основно хранене и десерт и ще струва 3 лв. Цената включва приготвянето на храната, сервирането и в еднократни кутии за хранене, комплект прибори за хранене, хляб и транспортирането и до училище. Основното ще включва 1 постно , 1 рибно и останалите дни от седмицата местно ястие. Менюто ще бъде качвано предварително в платформата и ще важи за една седмица.

Отпадат задълженията на родителите да се отчитат на учителите в групите за целодневна организация на  учебната дейност. Крайният срок за заявяване на обяд е 12:00 часа на предходния ден.