Поминък

Малинопроизводителите се събират на форум

Национална среща – форум на членовете на Асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните ще се проведе от 14 до 16  ноември в село Арбанаси. На срещата ще бъдат дискутирани теми, свързани с нарастващото търсене на храни от ягодоплодни култури в европейски и световен мащаб. Интересът е породен от здравословния принос на ягодоплодните и техните производни като силни антиоксиданти, био-стимулатори и естествени средства за борба със стреса и редица заболявания.

Нарастващите проблеми, произхождащи от глобалните  климатичните промени и тяхното влияние върху добивите и здравния статус на  малиновите  и ягодоплодните култури, също ще е тема на разговор. Ще бъдат представени и нови високодобивни сортове, иновативни технологии на производство, ще се обсъждат възможности за повишаване на рентабилността, както и възможности за подпомагане на сектора чрез национални и европейски програми.