Политика Поминък

Лозари излизат на протест заради липса на адекватна политика в работата на МЗ за сектора

500 лозари от цялата страна излизат на протест в понеделник, 7 ноември пред Министерството на земеделието, информираха от Национално сдружение на българските лозари /НСБЛ/. От тях 70 души ще са от Великотърновска област. В рамките на два часа, от 13.30 ч. до 15.30 ч. те ще настояват пред управляващите в лицето на ресорното министерство и Народното събрание, да обърнат внимание на лозарския сектор у нас, който през последните години преживява един от най-тежките си периоди.

„Причините за протеста са много, но най-важните от тях са: липсата на каквато и да е прозрачност и систематичност в работата на МЗм – няма методология, няма актуални технологични карти, мерките се пишат от чиновници без никаква комуникация с бранша, в резултат на което непрекъснато се търпят финансови санкции от Брюксел и усвоените средства не водят до постигане на формулираните цели. На тематичните работни групи решенията се взимат предварително от МЗм, а браншът се кани проформа; отсъствието на политики и цялостна визия за оцеляването и развитието на българското лозарство – работи се на парче, няма предвидимост, тотално липсва печеливш лозарски сценарий, а програмата максимум е да се завърши годината с минимална загуба; катастрофално законодателство – съществуващият ЗВСН /Закон за виното и спиртните напитки/ не е нотифициран от ЕК, а това е задължително, тъй като съдържа технически регламенти, не отговаря на нуждите на бранша, няма приет правилник за изпълнението му, отделно от години се очаква внасянето от МЗм в НС на Закон за браншовите организации в земеделието с ясни правила, на които една организация трябва да отговаря, за да е национална, до чийто проект така и нямаме достъп, макар да го поискахме, но не ни се предостави”, пише в декларация до медиите.

В нея те посочват още, че липсва защита от страна на държавата на родното грозде по време на гроздобера от субсидирания внос и няма желание от МЗм да издейства на лозарството статут на приоритетен сектор години наред.

„България е последна в ЕС по субсидиране на лозарството с 13,50 евро/декар годишно. В останалите страни в ЕС субсидиите достигат 200-300 евро/декар годишно. Това поставя българските лозари в крайно неконкурентно положение, имайки предвид един от основните принципи на ЕС за свободно движение на стоки и услуги. В качеството ни на най-голямата браншова организация в лозарския сектор у нас, имаме отговорността и задължението да защитаваме интересите на нашите членове и всеки лозар в страната”, посочват в позицията си още от НСБЛ.