Денят

Ловците в региона се грижат за дивеча

Тази година птичият лов, който откриваме на 11 август, ще е по-особен. Заради проблемите с африканската чума по свинете, е възможно още по време на неговото провеждане или да пуснат разрешение за лов на диво прасе, или да го забранят. Това създава очакване за по-голяма активност на ловците по време на птичия лов, защото може и да се окаже единствен, коментира Димитър Йорданов – председател на Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново. Той сподели, че са разселени над 1000 броя яребици и зеленоглава патица. В края на август или началото на септември предстои разселване и на повече от 1400 фазана. Това се прави със собствени средства, а се с финансиране от държавата.

Ние поддържаме и дивеч, който не ловуваме, като яребица, например, която не е ловувана в региона от 20 години”, каза Йорданов. Той изрази притеснение за местообитанията на дребния дивеч. Проблемите с тях идват от окрупняването на земеделските имоти, което ликвидира синорите, а бързата обработка на земята води до липсата на стърнища, също полезни за живота на пернатите. В дадените под наем земеделски земи арендаторите са изорали и пътищата, което затруднява придвижването на ловците до хранилките на дивеча.