Образование

Литературни творци от Сърбия гостуват във Великотърновския университет

Катедра „Славистика“ във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ е домакин на няколко културнообразователни прояви, свързани с гостуването на литературни творци от Сърбия, членове на Сръбското литературно дружество.

За връзките и за съвременните комуникации между двете съседни култури говориха Стана Димич Скочаич от град Ниш, известна деятелка на културата и авторка на поетични книги, Зоран Пешич Сигма – поет и главен редактор на нишкия литературен алманах „Градина“ и Кайоко Ямасаки, професорка по японистика в Белградския университет, славистка и поетеса на сръбски език. Гостите прочетоха свои творби, а преводите им на български език бяха представени от студенти, изучаващи сръбски и хърватски език.

След края на дискусията със студентите гостите проведоха среща с Ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Професор Ямасаки ще ръководи и уъркшоп на японски език пред студенти от специалност Японистика. Гостуващите творци ще имат и работни срещи с представители на културни институции във Велико Търново. Програмата се осъществява по рамковия проект на ВТУ „Центрове и периферии на Балканите“, а подготовката на студентските преводи и участия е координирана от лектора по сръбски език във ВТУ Сава Стаменкович, от гл.ас. д-р Валентина Седефчева, преподавател по сръбски език и южнославянски литератури и от преподавателите по японски език и литература.