Денят Община Социални дейности

Няма желаещи за лични асистенти в Общината

Липсват желаещи да станат лични асистенти на хората с увреждания. Това коментира Росица Димитрова, директор на дирекция   „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново. Новият механизъм за предоставяне на лична помощ, въведен след законодателните промени, стартира на 1 септември.

Лицата, които са заявили потребността от ползване на механизма  за лична помощ, преминали са индивидуална оценка и са получили направления за услугата са 45. В същото време се изпълнява и услугата личен асистент и домашен помощник, финансирана от държавния бюджет по Постановление на Министерски съвет.  Те ще продължат до края на годината“  , обясни Димитрова.

От тези 45 лица, 23-ма се възползват от програмата за личен асистент и домашен помощник. След стартирането механизма лична помощ, те ще отпаднат от услугата за личен асистент, финансирана от Държавния бюджет. По нея списъка на чакащите е над 150 души. Част от тях ще могат да се възползват от услугата домашен помощник и личен асистент след подаване на заявление и подписване на договор.

Има много потребители за социалните услуги, които са с изготвени оценки на нуждите. Има определено финансиране. Нуждаем се най-вече от желаещи да са асистенти на хората с увреждания“  , допълни Росица Димитрова.

Диана Колева