Политика

Лекция за историята на лявото младежко движение проведоха във Велико Търново

Лекция за историята на лявото младежко движение проведоха във Велико Търново. Инициативата е на младите хора в БСП. Лектор беше заместник-председателят на МО и историк Михаил Стойчев.

Той запозна присъстващите с важни факти от основаването на първото младежко политическо движение в България.

“Началото на централизираното младежко социалистическо обединение се поставя през август 1912 г. На учредителна конференция в Русе е създаден Съюза на работническата социалдемократическа младеж (СРСДМ) – младежка организация на БРСДП. Гласувани са Устав и централно ръководство. Съюза участва в международни срещи на социалистическата младеж в Базел през 1912 г. и Берн през 1915 г.“, сподели Михаил Стойчев.

Лекцията му премина през всички периоди на най-новата ни история, в които младежкото движение на партията играе основополагаща роля за постигане на народната победа от 9-ти септември и затвърждаването на новата социалистическа власт в страната. Михаил Стойчев представи интересни факти за чавдарчета, пионерчета и комсомолци, за тяхното национално самосъзнание и възпитание през годините.

Стойчев стигна и до днешни дни, когато през 2009-та година е основано Младежкото обединение в БСП. На срещата присъства и първият председател във Велико Търново- Стефан Стефанов, който днес вече е председател на Общинския партиен съвет. Той поздрави младите хора в партията за инициативата и разказа интересни случки около създаването на Младежкото обединение.

Настоящият председател на МО Михаил Михалев подчерта, че лекцията е била изключително професионално подготвена и поучителна във време, в което моралните ценности са отстъпили място на материалното в днешния свят.

След лекцията последва дискусия за мястото на младите хора в обществото. В нея се включиха  членовете на Оперативното бюро на МО Паулина Петрова, Атанас Аджемов, Марио Иванов и Радина Иванова, заместник-председателят на Общинския партиен съвет Красин Каракоцев,  Светозар Стоянов, по чиято идея се проведе лекцията, членове, симпатизанти и гости.