Денят

Младежките политики оценява екип на проекта „Дунавски младежки дневен ред”

   Младежките политики у нас изостават в сравнение дори със съседните ни страни, като разбира се, има и добри практики. Това сподели Николай Цолов – председател на Свободен младежки център – Видин. Сдружението проведе информационна среща в Младежкия дом в старата столица за представяне на проекта си „Дунавски младежки дневен ред”. Той е финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектните дейности предвиждат в шест стъпки оценка на младежките политики в осем общини, сред които и Велико Търново. „ Целта ни е първо да се запознаем с текущото състояние на дейностите и да изясним в дискусии по места кои са индикаторите за добри младежки политики. След това ще създадем методология за оценката им, ползвайки и чуждестранен опит. Тя ще бъде коментирана на експертна среща с представители на Общини, неправителствени организации и други младежки структури. Задължително следващата ни стъпка ще е запознаване на общинските администрации с критериите, по които ще оценяваме младежките им политики. А после ще направим това на терен. Анализът ще бъде представен на кръгла маса в Русе на финала на проекта в края на годината. А препоръките ни ще станат обществено достояние”, обясни Николай Цолов. Той уточни, че такива независими оценки на големи общини не са правени до сега.

Подобна оценка е извършена в региона на Видин, Враца и Монтана. След установяване на резултатите и във Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Разград , Силистра ще има поглед върху младежките политики в целия бъдещ Дунавски регион, ако това се приеме за новото административно деление на страната за Еврофондовете, коментира още председателят на Свободен младежки център – Видин.