Денят

Къде спира токът днес

Днес, от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Христо Донев“ № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

От 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 и 3, „БИЛЛА България“ ЕООД, „ДИПОЛ“ ЕООД, „ВАЛЕРИЯ“ ЕООД, „ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Ст. стол“, „ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Мед. колеж“ и „Регионално управление на образованието“.