Здравеопазване

Курс по психодрама започва в център „Ариадна”

     Група за развиване на личностния потенциал посредством психодрама стартира Центърът за психологическо консултиране и психотерапия „Ариадна“ във Велико Търново. В нея може да се включи всеки, търсещ разбиране и прoмяна за неща, които се оказват изпитание или предизвикателство в живота му. Тя е и за готовите да се учат от своя опит и от този на другите и да експериментират с нови модели на функциониране в защитена среда, като бъдат и активни в това „защитено пространство“. Групата е и за искащите да изследват начина на изграждане на връзка с другите „тук и сега“ през отношенията, възникващи в самата нея. Предизвикателство са и корекциите чрез проверка и обратни връзки.

  Групата ще се среща един уикенд в месеца в продължение на година от 10 до 18 часа в Центъра за психологическо консултиране и психотерапия                   „Ариадна” във Велико Търново. Първите занятия са на 14 и 15 март.