Култура

Кръгла маса за историята на Ветринци и неговото читалище организират в селото

  Кръгла маса ще се проведе във Ветринци на 8 септември от 13.30 часа. Тя е втората част от големия местен празник и е посветена на 115 години от създаването на Народно читалище „Напредък – 1903”, вековния юбилей от края на Първата световна война, през която селото дава 15 жертви и 140 години от Руско-турската освободителна война.

По време на форума ще бъдат представени съобщения и статии от научни изследвания за историята на селището и дейността на читалището. Да участват в кръглата маса са поканени представители на НВУ „Васил Левски”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,  Регионалния исторически музей във Велико Търново, Държавния военен архив и Областната структура на Съюза на ветераните от войните. Предвижда се с материалите от научната конференция да бъде издаден сборник. Организаторите канят близки на свои съграждани от Ветринци с принос в историята му, да представят документи и снимки от дейността им, които биха били полезни и за двата архива в старата столица.

Организатори на празника и кръглата маса са Община Велико Търново и читалището във Ветринци.