Община Социални дейности

Кризисният център във Велико Търново е помогнал на 68 пострадали лица

Кризисният център във Велико Търново за година е подслонил общо 68 нуждаещи се лица. „И тази година услугата продължава своята дейност, с финансиране осигурено от държавния бюджет“, информира Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Велико Търново. Двете сгради на социалния център са с общ капацитет от 30 места и назначен персонал от общо 15 специалисти-социални работници, психолог, медицинско лице, трудотерапевти. Социалната услуга бе разкрита през 2020 г. с финансиране от Оперативна програма „Човешки ресурси“ на стойност 2,2 млн.лв. „До момента помощ и подкрепа, включително мобилни услуги и консултации от екипа са потърсили 68 лица. Подслон са получили 37 лица пострадали при бедствия, както и такива, които са станали жертва на трафик или насилие. В услугата към момента са настанени 10 потребители“, подчерта Димитрова. Тя допълни, че услугата е 24-часова. Настаняването в Кризисния център е напълно безплатно, а хората, които обитават заведението могат да останат за период от три седмици до шест месеца, в зависимост от проблемите и състоянието им. При необходимост престоят ще може да бъде удължаван.