Образование

Красимир Вълчев: Държавният план-прием във висшите училища се преструктурира

Провеждаме политика на преструктуриране на държавния план-прием във висшите училища. Това обяви при откриването на новата учебна година във Великотърновския университет  министъра на образованието Красимир Вълчев. „Частните училища заявяват много повече места, отколкото могат да изпълнят, за да се застраховат. През последните години установяваме по 8000-9000 бройки „кух“ прием. Затова провеждаме политика на преструктуриране на приема.Неизпълненият прием е в тези професионални направления, в които в последните години увеличаваме бройките, но търсенето е относително по-ниско. И обратно висшите училища още през юли отчетоха високо преизпълнение на приема в тези професионални направления, в които намаляваме приема като „Администрация и управление“, „Психология“ и др.“, обясни Вълчев. Той допълни, че в медицинските професионални направления, където този въпрос е най-болезнен. „Системата на висшето образование реагира като през последните 7 години увеличението на приема в медицински направления – Медицина, Дентална медицина, Здравни грижи, Обществено здраве, Фармация е над 60 %. Предизвикателство пред здравния сектор е обаче да задържи тези специалисти, особено младите лекари. Ще продължим тази политика на увеличение на приема. Факт е обаче, че имаме различна логика на търсенето на пазара на образованието. Искани се да накараме повече студенти да се обучават в т.нар.факултети на професионални направления, там където очакваме бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда. Това са инженерните, педагогическите, природо-аграрните професионални направления“, изтъкна министър Вълчев. Той обясни, че на дневен ред са и промените в Закона за висшето образование, които скоро ще бъдат предложени и които продължават да обсъждат в МОН. „Надявам се, че в рамките на този месец ще ги представим на широк публичен дебат. Те имат за цел да се подобри стратегическото управление на висшите училища, които да станат по-отворени за взаимодействие, да се подобри акредитацията и други елементи на системата“, коментира още просветният министър. Запитан за цените на учебниците, Красимир Вълчев заяви, че скоро му предстои среща с издателствата. „Факт е, че някои учебници са по-скъпи, отколкото преди. Само по някои дисциплини обаче и само на някои издателства. Има вероятно и фактори, които обясняват това поскъпваме като фактора труд например, който увеличава себестойността. Това са нови учебници, а в предходни учениците можеха да купуват стари учебници. Сега има изцяло нови учебни програми конкретно за 9 клас, където стои този въпрос. В момента правим пълно пазарно проучване и на всички цени. Колегите докладваха, че в някои книжарници няма надбавка над тази висока корична цена. След разговор с издателствата, се надяваме цените да бъдат коригирани“, допълни министър Вълчев.