Коментари Съд

Красимира Петрова: Споразумението с омбудсмана ще улесни достъпа до правосъдие на най-уязвимите групи

„Подписаното споразумение между омбудсмана, Националното бюро за правна помощ и регионалните центрове за консултиране ще способства за обмен на информация и взаимопомощ,  ще улесни достъпа до правосъдие  на най-уязвимите групи от обществото“. Това коментира ръководителят на Регионалния център във Велико Търново адвокат Красимира Петрова по повод инициативата за сътрудничество между трите институции. По нейни думи споразумението е коридор за ефективна защита на правата на социално слабите граждани, които не могат да платят адвокатски хонорар. „Омбудсманът ще насочва жалбоподателите и хората, нуждаещи се от правна помощ, към регионалните центрове за консултиране, което е благородна мисия и една от насоките за развитие на правовата държава“, каза Петрова.

Регионалният център за консултиране към Адвокатска колегия – Велико Търново, е създаден през 2017 г. През периода са консултирани стотици клиенти по различни правни въпроси – бракоразводни, родителски права, наследствени отношения, проблеми с местната администрация и електроразпределителните дружества, пенсионни преписки, домашно насилие.

Адвокатите работят по график  всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 17,00 часа. В условията на извънредното положение заради разпространението на коронавируса приемните се извършват при спазване на всички противоепидемични мерки, увери адвокат Красимира Петрова.

 

Снимка – Фейсбук