Денят

Кражбите са най-честите престъпления, вършени от малолетни и непълнолетни

64 възпитателни дела по отношение на 58 деца са образувани в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2019-а. Кражбите са били основни престъпления, вършени от лицата на тази възраст. Най-честите посегателства на вещи са в магазини и от съученици, коментира секретарят на Комисията Христина Станчева. Срещу нарушителите са наложени възпитателни мерки, сред които „предупреждение”, „извинение”, „работа с психолог”, а спрямо родителите – да оказват по-голям контрол и грижа над своите подрастващи наследници.

Възпитателните дела  се разглеждат от тричленна комисия с председател – юрист, и задължително в присъствието на родителя и представител на отдел „Закрила на детето”.

Общо тринадесет възпитателни мерки могат да бъдат наложени, обясни Станчева.  Нарушителите  могат да бъдат поставени под възпитателен надзор на обществен възпитател от 3 до 6 месеца и да извършат определена работа в полза на обществото. Най-тежката мярка – настаняване във възпитателно училище интернат – се постановява от съда, обясни председателят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Миналата година мярката не е налагана  на лица от тази група в община Велико Търново.