Социални дейности

Консултират по проект жертви на домашно насилие и извършители на насилие

Безплатни психологически и правни консултации ще получат над 50 лица, пострадали от домашно насилие, и 5-има извършители на насилие. Те ще бъдат включени в специализирани програми в рамките на проекта „Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа – Защита на правата  на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия”. Това съобщи в старата столица Елена Трифонова от фондацията, изпълнител на проекта „Български център за джендър изследвания”. Трифонова уточни, че проектът е стартирал през месец юни и се финансира от Министерството на правосъдието.

Съгласно определенията за насилие жертвите ще получат подкрепа по общо четири специализирани програми.

Програма за социално-психологическо консултиране. Тя включва изслушване на заявения проблем, помощ при идентифицирането на актовете на домашното насилие, търсене на ресурси за справяне и подкрепяща среда; социално застъпничество и посредничество; придружаване до институции.

Програма по овластяване и психологическа подкрепа. Програмата включва  терапевтична работа по преодоляване на травмата, активиране на собствените ресурси за излизане от ситуацията на насилие и реинтеграция в обществото.

Програма за юридическо консултиране е съществен елемент за подпомагане на пострадалите лица за вземане на решение за справяне с проблема. Тя спомага за очертаване на реално възможните законови действия, които лицето може да предприеме за своята защита, както и за подреждане на неговите приоритети. Програмата включва застъпничество и подкрепа при започване на процедури за закрила във връзка със Закона за защита от домашно насилие.

Специализираната програма за извършители включва различни модули и тренинги за промяна в ценностната система, в начина на мислене, нагласите за справяне с  агресивното поведение, със стереотипи, предразсъдъци и зависимости. Основна цел е придобиването на нова нагласа и разбиране на насилието като неприемлив модел на поведение чрез осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близки хора и придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове без използване на агресия.

 

Проектът включва и дейности по изготвяне и разпространение на информационни материали по въпросите, свързани с превенция на домашното насилие, които ще бъдат разпространявани в печатен и в  електронен формат.

За срока на проекта има възможност за още юридически и психологически консултации на пострадали лица от Велико Търново. Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” Росица Димитрова, обясни, че в областния град са разкрити два кризисни центъра за лица, пострадали от домашно насилие, трафик и изпаднали в беда. От 18 юли до днес през тях са преминали петима души. В момента настанените са трима, очакват се още двама. През периода са направени 14 консултации на терен в общините Велико Търново, Павликени, Елена и Лясковец и над 5 консултации по телефон, отчете Димитрова.

0800 11 977 е националната безплатна денонощна телефонна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие.

Телефонът на Кризисния център във Велико Търново е 0882 062- 166.