Любопитно

Конкурс за слоган обяви „Топлофикация – ВТ“

Във връзка с разработването на нов сайт на „Топлофикация – ВТ” АД, гр. Велико Търново, дружеството обявява конкурс за слоган.

Изисквания към слогана: Да бъде кратък, ясен и разбираем; Да съдържа послание за дейността на дружеството и да разкрива предимствата на услугата, която предлага; Да е лесно запомнящ се; Да създава положително усещане в клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД;

В конкурса може да участва всеки, който има желание. Един участник може да предложи повече от един слоган. Спечелилият конкурса ще получи ваучер на стойност от 500 лева за избрана от него търговска верига.

Предложенията си може да изпращате на office@toplo-vt.com до 30.09.2020 г. Предложението трябва да съдържа текст, който да отговаря на посочените изисквания, телефон и име за обратна връзка, съгласие за обработване на личните данни и публикуване на имената в случай на спечелване на конкурса.

Комисия от „Топлофикация – ВТ” АД ще разгледа постъпилите предложения и ще избере победител в конкурса до 15.10.2020 г. Избраният слоган и името на спечелилия конкурса ще бъдат публикувани в сайта на дружеството http://www.toplo-vt.com/

Междувременно „Топлофикация ВТ” АД обяви, че плановия ремонт се удължава до 15.09.2020 год. За периода на плановите ремонтни дейности по топлопреносната мрежа ще бъде извършена подмяна на магистрални топлопроводи.

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по – рано.